AKS-modellen

I Alle Kan Synge får alle skolens indskolingsklasser (0. til 3.kl.) kor på skoleskemaet. Kortimerne varetages af uddannede korledere i tæt samarbejde med klassens faste lærere og pædagoger. I løbet af skoleåret optræder klasserne ved koncerter med publikum sammen med lokale kor og orkestre.

Undervisningen tager udgangspunkt i glæden ved sang og bevægelse, klasse- og skolefællesskab samt tilknytning og inklusion. Den bygger på en særlig trivselspædagogik udviklet af korleder Signe Sørensen. 
AKS-modellen er udformet af organist og korleder Anne-Kari Ferenczi.

Forening

Den almennyttige forening Alle Kan Synge har som formål - på et videnskabeligt grundlag - at videreudvikle, afprøve og udbrede AKS-modellen. Desuden ønsker vi at skabe en folkelig bevægelse for lokale sangfællesskaber med forankring i skole, korskole (folkekirke) og musikskole.

Som almennyttig forening har Alle Kan Synge ingen interesser i at tjene penge på samarbejdet med lokale partnere. Sangen tilhører alle! Og alle kan synge, hvis de tidligt bliver en del af et syngende miljø i skolen.

Forskning

Alle Kan Synge følges bl.a. af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), som undersøger trivsels- og inklusionseffekter af undervisningen i inkluderende klassekor. Effekten af sangglæde og klassefællesskab undersøges i forhold til tilknytning, inklusion, samt social, faglig og mental udvikling.

Hvis en sådan effekt kan dokumenteres, vil AKS kunne levere et væsentligt bidrag til løsningen af folkeskolens trivselsproblemer.