Alle Kan Synge

Alle Kan Synge (AKS) arbejder for at udvikle en evidensbaseret sang- og bevægelseskultur i folkeskolens indskolingsklasser. Korundervisningen foregår på højeste faglige niveau med trivsel som det primære endemål.

En prototype startede i 2018 på Herstedøster Skole i Albertslund og blev siden udviklet til AKS-modellen.