Nov, 2018: Kulturminister begejstret for Alle Kan Synge

Hun kom, lyttede og blev begejstret. Mandag den 26. november gæstede kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) Herstedøster Skole, hvor hun fik en introduktion til korprojektet Alle Kan Synge.

»Det er et fantastisk projekt. Jeg har selv sunget i kor i hele mit liv og ved, hvor meget kor kan gøre ved mennesket. For kor handler ikke kun om at synge. At synge sammen grundlægger nogle basale evner til at gå ind i et fællesskab og mærke hinanden på en anden måde, end hvis man leger sammen i skolegården,« sagde Mette Bock.

Samarbejde mellem kirke og skole. Alle Kan Synge er et samarbejde mellem Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole og bliver i dette skoleår udbudt i samtlige 0. og 1. klasser. Efter et pilotprojekt i foråret blev projektet officielt skudt i gang den 13. august i år med støtte fra Albertslund Kommune, Statens Kunstfond og Glostrup Provsti.

Det er organist Anne-Kari Ferenczi, der har udtænkt projektet, og hun var begejstret for ministeriens besøg.

»Her i Herstedøster er vi mange, der brænder for projektet. Derfor var det en slags kronen på værket, at vi fik mulighed for vise og fortælle ministeren det, vi har sat i gang. Det har stor betydning, at vi på den måde får opmærksom fra højeste politiske niveau,« sagde Anne-Kari Ferenczi og fortsatte:

»Alle Kan Synge viser vejen med en ny version af et gammelt sangsamarbejde mellem skole og kirke. Dog nu i en helt moderne form med sang og bevægelse.«

Steen Christiansen
 (A), borgmester i Albertslund Kommune, deltog også i ministerbesøget.

»Det er et projekt, der synger på første vers, og som der er stor begejstring for blandt børnene. Der er da også mange kvaliteter i projektet,« sagde Steen Christiansen.

Det var René Bojsen, indskolingsleder på Herstedøster Skole, enig i.

»Med det her projekt har vi fået nogle elever, der er begyndt at have en mere anerkendende tilgang til hinanden, og de har fået et større fællesskab i klasserne. Så hvis vi på så kort tid kan få børnene til at rykke sig så meget, så kan der sker meget på de fire år, projektet er sat til at vare i. Det siger noget om, hvad vi kan oprette med Alle Kan Synge,« sagde René Bojsen.

En rørt minister. Mette Bock indledte sit besøg med en sangtime i 0.F. Her fik hun et førstehåndsindtryk af, hvor langt klassen har nået siden første skoledag. »Skal vi se, om vi kan få Mette til at græde?« spurgte korleder Signe Sørensen, hvorefter hun satte børnene i gang med Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen.

»Det bærende i projektet er klassekorene. De skaber struktur for børnenes store energi, der omsættes til noget positivt og kreativt skabende, også for drengegruppen. Alle har en kormakker, og det at synge til sin kormakker, mens man ser hinanden i øjnene og smiler, har en stor effekt. Man kan simpelthen ikke lade være med at føle empati for hinanden. Og ved at lave samtale om et emne med kormakkeren trænes børnene i at skifte opmærksomhed og gå ind og ud af musikken,« siger Anne-Kari Ferenczi.

Mette Bock lyttede intenst til korsangen fra 0.F., og det lykkedes faktisk børnene at få ministeren til at fælde en tåre.

»Dagen i dag har givet mig en fantastisk oplevelse. Jeg blev rørt flere gange undervejs, og da jeg så, hvordan klassen sang, tænkte jeg, at det nok skal gå alt sammen. Det kan ikke gå helt,« sagde Mette Bock og fortsatte:

»Nu bliver der gjor nogle erfaringer her i Herstedøster, men jeg håber, at flere vil tage det op rundt om i landet.«


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Kim Matthäi Leland
Udgivet første gang d. 27. nov 2018