Maj, 2022: Glade korbørn sang sig ind i alles hjerter

Af Kim Matthäi Leland

Man bliver glad af at synge – det kunne ingen være i tvivl om, som hørte de 350 børn fra Herstedøster skole give forårskoncert onsdag i MusikTeatret Albertslund. Repertoiret spændte fra stille skønsang til heftig rap, og glæden ved at synge sammen strålede ud af børnene, der alle er en del af Alle Kan Synge-projektet, der er udviklet i Albertslund og som nu gerne skal udbredes til skoler rundt omkring i landet. En stærkere fællesskabskultur i skolen; social og faglig trivsel – og ikke mindst en bedre mental sundhed for børnene. Det er de tre mål for konceptet Alle Kan Synge, der er et samarbejde mellem Herstedøster Kirke, Herstedøster Skole og Albertslund Musikskole. Ugentlige kortimer med en professionel korleder og ikke mindst en bevidst inkluderende pædagogik er vigtige elementer i Alle Kan Synge, der nu har kørt i fire år i indskolingen på Herstedøster Skole. 

Effekterne på trivslen og den mentale sundhed er ved at blive undersøgt af et forskerteam. Teamet består dels af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og professor emeritus Lars Ole Bonde, prof. emeritus i Music and Health samt tidligere prof. på Aalborg Universitet, professor og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Pia Jeppesen samt forskningsassistent Stefan Ingerslev. Forskerteamet har i projektets første fase observeret kor-undervisningen og udført interviews med korledere, lærere, pædagoger, forældre og skoleledelsen. I næste fase skal der udvikles et design til en effektundersøgelse med fokus på inklusion og børnenes sociale og mentale trivsel. 

Kommunalbestyrelsen var godt repræsenteret blandt publikum, og borgmester Steen Christiansen åbnede koncerten med en lille tale. Også formand for børne- og skoleudvalget, Nils Jul Gjerlev, overværede koncerten, og han var meget begejstret. “Det var en fantastisk flot koncert! Jeg er meget stolt af det arbejde, som alle omkring Alle Kan Synge-projektet udfører og har udført i snart 4 år. Jeg må sige, at mine høje forventninger igen blev overgået”, siger Nils Jul Gjerlev.

Initiativtageren til Alle Kan Synge, organist og korleder Anne-Kari Ferenczi, har en ambition om at børn i hele landet skal mærke de gode effekter af korsang. ”Den model, vi har udviklet, vil – med den rette implementering, rådgivning og hjælp – kunne overføres til andre skoler og kommuner”, siger hun. Hvis forskerne vil have et fingerpeg om korsang gør noget godt for trivslen, så kan de såmænd bare spørge nogle af børnene, som for eksempel 9-årige Ludvig fra 3.F., der på vej ud af koncertsalen sagde: “Det er fedt at synge – man skal ikke tænke så meget over det. Det er bare rigtig sjovt!”. 

Udgivet første gang d. 14. maj 2022