Jun, 2018: Epokegørende samarbejde om sang i Herstedøster

Af Bo Nygaard Larsen

Det handler om at synge. Derfor er Herstedøster Kirke og Herstedøster Skole nu gået sammen om det epokegørende projekt Alle kan synge. Fra det kommende skoleår vil eleverne i 0. og 1. klasse på Herstedøster Skole få kor på skoleskemaet. Bag ideen står Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke.  

»Det er første gang, at Danmarks to største institutioner, kirken og skolen, går sammen I så stort et sangprojekt. Det vidner om, at sang faktisk betyder noget for os mennesker,« siger Anne-Kari Ferenczi og fortsætter:

»Sangen er med til at danne os som mennesker, og sangen styrker fællesskabet og den sociale og faglige trivsel. Det er altså ikke lige meget, om vi synger eller ikke synger, og det er det budskab, vi ønsker at sende med projektet.«  

Pilotprojektet var en bragende succes. I årets første halvår kørte Alle kan synge som et pilotprojekt for to af tredjeklasserne på Herstedøster Skole.  

»Det var en bragende succes, og både elever og forældre har været begejstret for projektet. Eleverne har efterfølgende givet udtryk for, at det har givet klasserne et større sammenhold og ikke mindst et bedre kammeratskab på tværs af begge klasser,« siger skoleleder Birgitte Pilgård og fortsætter:  

»Der er adskillige grunde til, at det er en god idé at styrke sangen i folkeskolen. Sang er i mange sammenhænge en genvej til forståelse af vores fælles kultur og sprog, ligesom den kan være vejen til indblik i andre sprog og kulturer. Det er også påvist, at når man med sang og bevægelse i skoledagen aktiverer begge hjernehalvdele og får pulsen op, understøtter det elevernes læring ved at styrke deres koncentrationsevne, kropsbevidsthed og sproglige udvikling. Vi forventer at få skabt et solidt fundament til det videre arbejde med skolens dannelsesprofil, hvor fokus er på dannelse, livsduelighed og sang.«  

Korundervisning til 500 børn. Midlerne kommer fra Albertslund Kommune, Statens Kunstfond og Glostrup Provsti. Anne-Kari Ferenczi håber, at projektet kan løbe over yderligere tre år, og det er den overordnede plan, at de omkring 500 børn i indskolingen på Herstedøster Skole skal igennem sangforløbet.  

For undervisningen står Signe Sørensen, der er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har høstet international anerkendelse for sit korarbejde.

»Det siger noget om vores seriøsitet, at vi kan tiltrække så kompetente korledere. Det fortæller, at vi har fat i den lange ende, og at projektet allerede nu har en vis bevågenhed,« siger Anne-Kari Ferenczi.    

Hver af de syv 0. og 1. klasser vil få sit eget kor, en årgang vil få sit eget årgangskor, og hele indskolingen vil have et kæmpekor. Og sammen med Korskolen ved Herstedøster Kirke vil de således udgøre et lokalt sangcenter.  

I løbet af det kommende skoleår vil klassekorene optræde sammen med hinanden, sammen med Korskolen ved Herstedøster Kirke og sammen med Albertslund Musikskole.

»Alle kan synge ønsker at være en del af lokalsamfundet, og derfor er det afgørende, at korene også optræder i de sammenhænge, der allerede findes her i Albertslund,« siger Anne-Kari Ferenczi.


Udgivet første gang 20. jun 2018