Aug, 2020: Sang og sommerfugle i maven på første skoledag

Herstedøster Skoles nye 0. klasser blev budt velkommen på første skoledag af 3. klasserne, der nu i to år har haft korsang som en fast del af deres hverdag i skolen.

“Lad os være venner – dig og mig!” lød det fra 100 sangglade 3. klasses-elever, da de bød de nye 0. klasser velkommen mandag formiddag på pladsen foran Herstedøster Skole. Og det var en flok garvede sangere, der optrådte – 3. klasserne er nemlig lige startet på deres tredje år med korsang på skoleskemaet som en del af projektet Alle Kan Synge.

De nye 0. klasses-elever sad sammen med deres forældre. Først en smule betuttede, men senere lidt mere modige, da de havde vænnet sig til situationen og kunne synge med på “Jeg ved en lærkerede”.

Korlederne Anna Kjærsgaard og Anne Lindahl styrede koncerten med fagter, keyboard og guitarspil.

“Mange af jer kender mig jo i forvejen fra børnehavekoret”, sagde Anna Kjærsgaard, mens hun vinkede ud til børnene. Børnehavekoret i Herstedøster Kirkes Korskole er for de ældste børn i daginstitutionen Roholmhaven, hvoraf de fleste af børnene kommer på Herstedøster Skole, og Anna Kjærsgaard er dermed en gennemgående figur for børnene i skiftet fra børnehave til skole.

Og så blev der ellers sunget, fagtet og “flushet” til alletiders skolestarts-sang: “Det er verdens bedste dag – det er første skoledag”, hvorefter skoleleder Birgitte Pilgård tog over og holdt sin velkomsttale til børn og forældre, mens 3. klasserne piblede videre og gav corona-sikre albue-high-fives til deres korledere.

Vi fangede Signe Bjørn Jensen fra Herstedøster Skole til en snak om Alle Kan Synge. Hun er afdelingsleder for indskolingen og skaber, sammen med projektleder Anne-Kari Ferenczi fra Herstedøster Kirke og lærer og koordinator Charlotte Greve fra Herstedøster Skole, rammerne for det store kor- og trivselsprojekt.

“Det er et fantastisk projekt, fordi det skaber trivsel i klasserne og rum for det relationelle arbejde mellem lærere, pædagoger og elever”, siger Signe Bjørn Jensen og tilføjer, at det særlige ved Alle Kan Synge er samarbejdet mellem Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke.

“Jeg glæder mig hver dag over den utrolige opbakning til projektet fra lærere, pædagoger, elever, forældre, kirken og korlederne. Vi har alle med, og det er rørende”, siger hun. Signe Bjørn Jensen tilføjer, at det ikke er et mål i sig selv at få børnene til at optræde med koncerter. Selve korsangen, samarbejdet, trivslen og det relationelle er det vigtige, og koncerterne er et biprodukt af alt det.“Og så er der også et vigtigt fagligt udbytte. Børnene udvikler både deres sprog og ordforråd, og de får en kulturel indsigt”, siger afdelingslederen.

Projektleder og initiativtager til Alle Kan Synge er Herstedøster Kirkes korleder og organist, Anne-Kari Ferenczi. Hun glæder sig over, at projektet har haft så stor succes, og at det er lykkedes at udvide projektet for hvert år, så det nu på 3. år omfatter alle indskolingens 4 årgange, 350 børn.

"Projektet har fået lov at vokse og udvikle sig over længere tid, hvilket betyder, at det har bedre odds i forhold til at overleve på sigt", spår Anne-Kari Ferenczi, der også fortæller, at man ud over den skemalagte korsang kan synge i kirkens forskellige kor.

“Der er både spirekor for de helt små, børnekor for 2.-3. klasserne, juniorkor for 4.-6. klasse, og så har vi ungdomskoret fra 14 år og opefter”, fortæller Anne Kari Ferenczi.

Så der er masser af muligheder for sangglade børn og unge.

Alle Kan Synge-projektet er finansieret af Herstedøster Skole, Albertslund Kommune, Herstedøster Kirke og fondsmidler. Det kører i sin nuværende form to år mere.

“Det er helt klart vores hensigt at projektet skal fortsætte derefter, hvis vi kan finde en form, hvor det kan gøres inden for den ramme, skolen har”, siger Signe Bjørn Jensen fra Herstedøster Skole.

Reportage og foto: Kim Matthäi Leland

Udgivet første gang d. 11.aug 2020