Udviklingsprojektet "Alle Kan Synge" afprøver for første gang en oplagt lokal samarbejdsmodel, til udvikling af tilknytning, trivsel og inklusion i skoleklasser via klassekor og bevægelse i folkeskolens indskolingsklasser . Folkeskolen og folkekirken indgår lokalt et win-win-samarbejde, hvor folkekirkens professionelle korledere udvikler hver skoleklasse til sit eget klassekor med bevægelse. Til morgensang og andre lejligheder kan disse klassekor slås sammen til årgangskor eller til et helt indskolingskor.  

"Alle Kan Synge" er indenfor rammerne af Albertslund kommunes skolestrategi ”Skole for alle” samt led i Herstedøster Skoles nye profil: "Dannelse, livsduelighed og sang".

I skoleåret 2018/19 omfatter det etablering af klassekor med ugentlige korprøver i  indskolingsklasserne på Herstedøster Skole (alle 0.-1. klasser). Korprøverne varetages af en professionel korledere, Signe Sørensen i tæt samarbejde med lærere eller pædagoger fra Herstedøster Skole. I løbet af skoleåret vil klassekorene optræde både på skolen, sammen med Korskolen i Herstedøster Kirke, sammen med et professionelt ensemble/band og i samarbejde med Albertslund Musikskole. 

Projektet har fået tilskud til skoleåret 2018/19 fra Albertslund kommune, Statens kunstfond og Glostrup provsti. I alt 7 klasser har fået kor på skoleskemaet. 


Alle Kan Synge er udviklet af Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af Korskolen i Herstedøster Kirke.

Alle Kan Synge er det lokale sangcenter.

  • hver klasse sit kor
  • hver årgang sit årgangskor.
  • alle klassekor på Herstedøster Skole et kæmpekor.
  • tilsammen udgør klassekorene og Korskolen i Herstedøster Kirke et lokalt sangcenter .