Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Om projektet

"Alle Kan Synge" afprøver for første gang i en prototype en oplagt lokal samarbejdsmodel, til udvikling af tilknytning, trivsel og inklusion i skoleklasser via klassekor og bevægelse i folkeskolens indskolingsklasser .

Folkeskolen og folkekirken, og i samarbejde med musiskolen, indgår lokalt et samarbejde, hvor kirkens uddannede korledere udvikler hver skoleklasse til sit eget klassekor. Til morgensang, koncert og andre lejligheder kan disse klassekor slås sammen til årgangskor eller til et helt indskolingskor.

"Alle Kan Synge" prototypen er indenfor rammerne af Albertslund kommunes skolestrategi ”Skole for alle” samt led i Herstedøster Skoles nye profil: "Dannelse, livsduelighed og sang".

Herstedøster Kirkes vision om at styrke kirkens korskole har foreløbig resulteret i næsten en fordobling af korsangere, og omfatter i 2020 144 medlemmer.

Projektet startede i august 2018, og er siden udvidet, så det I skoleåret 2019/20 omfatter klassekor med 2 ugentlige korprøver i indskolingsklasserne på Herstedøster Skole ( alle 0. 1. og 2. klasser, ialt 275 børn). I indeværende skoleår 2020/21 er det udvidet med endnu en årgang, og alle 0.-3. klasser får klassekor på skoleskemaet 1-2 gange ugentligt.

Korprøverne varetages af uddannede korledere, i tæt samarbejde med lærere fra Herstedøster Skole. I løbet af skoleåret vil klassekorene optræde både på skolen, sammen med Korskolen i Herstedøster Kirke, sammen med et professionelt ensemble/band og i samarbejde med Albertslund Musikskole.

Alle Kan Synge prototypen er finansieret af Albertslund kommune, Herstedøster Skole, Herstedøster Kirke og modtager støtte fra Kirke Statens kunstfond og Glostrup provsti. I alt 13 klasser har i skoleåret 2021 fået kor på skoleskemaet.


Alle Kan Synge er udviklet af Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af Korskolen i Herstedøster Kirke.

Alle Kan Synge er det lokale sangcenter.

  • hver klasse sit kor
  • hver årgang sit årgangskor.
  • alle klassekor på Herstedøster Skole et kæmpekor.
  • tilsammen udgør klassekorene og Korskolen i Herstedøster Kirke et lokalt sangcenter med over 400 deltagende korsangere .