Udviklingsprojektet "Alle Kan Synge" afprøver for første gang en oplagt lokal sang samarbejdsmodel mellem folkeskolen og folkekirken.

Hver skoleklasse i indskolingens 0. og 1. klasser er sit eget klassekor med bevægelse.

Til morgensang og andre lejligheder kan disse klassekor slås sammen til årgangskor eller til et helt indskolingskor.  

"Alle Kan Synge" er indenfor rammerne af Albertslund kommunes skolestrategi ”Skole for alle” samt led i Herstedøster Skoles nye profil: "Dannelse, livsduelighed og sang".  

Projektet har fået tilskud til skoleåret 2018/19 fra Albertslund kommune, Statens kunstfond og Glostrup provsti. I alt 7 klasser har fået kor på skoleskemaet. 


Alle Kan Synge er udviklet af Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af Korskolen i Herstedøster Kirke.

Alle Kan Synge er:

  • hver klasse sit kor
  • hver årgang sit årgangskor.
  • alle klassekor på Herstedøster Skole et kæmpekor.
  • tilsammen udgør klassekorene og Korskolen i Herstedøster Kirke et lokalt sangcenter .