Alle Kan Synge er i skoleåret 2018/19 støttet af følgende bidragydere:

Albertslund Kommune
Statens Kunstfond
Glostrup Provsti