Alle Kan Synge er et samarbejdsprojekt mellem Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke
 
Styregruppe
Birgitte Pilgård, skoleleder, Herstedøster Skole
Anne-Kari Ferenczi, projektleder
René Bojsen, afdelingsleder, Herstedøster Skole
Gertrud Thiil Nielsen, medlem af Herstedøster Kirkes menighedsråd

 

Projektgruppe
Anne-Kari Ferenczi, projektleder
René Bojsen, afdelingsleder, Herstedøster Skole
Signe Sørensen, korleder

Charlotte Greve, koordinator for deltagende lærere og pædagoger på Herstedøster skole