Projektleder
Anne-Kari Ferenczi
Tlf
2186 0875
E-mail annekari.ferenczi@gmail.com

Korleder
Signe Sørensen

Indskolingsleder
René Bojsen
 
Koordinator på Herstedøster Skole

Charlotte Greve

Deltagende lærere og pædagoger på Herstedøster Skole


Kommunikation
Bo Nygaard Larsen
,
Nygaard kommunikation
Tlf 4076 2151
E-mail bo@nygaardkommunikation.com